1) Introductie en contactgegevens van de verantwoordelijke persoon

1.1 We zijn blij dat u onze website bezoekt en danken u voor uw interesse. Hieronder informeren wij u over hoe wij omgaan met uw persoonlijke gegevens wanneer u onze website gebruikt. Persoonlijke gegevens zijn alle gegevens waarmee u persoonlijk kunt worden geïdentificeerd.

1.2 De verantwoordelijke voor de gegevensverwerking op deze website in de zin van de General Data Protection Regulation (GDPR) is Velvet Trading GmbH, Markircher Str. 12a, 68229 Mannheim, Duitsland, Tel.: +49 (0)621 - 405 465 90, Fax: +49 (0)621 - 32 89 93 19, E-Mail: info@floordirekt.de. De voor de verwerking verantwoordelijke is de natuurlijke of rechtspersoon die alleen of samen met anderen het doel van en de middelen voor de verwerking van persoonsgegevens vaststelt.

2) Gegevensverzameling bij het bezoeken van onze website

2.1Tijdens het louter informatieve gebruik van onze website, d.w.z. als u zich niet registreert of op een andere manier informatie naar ons verzendt, verzamelen we alleen gegevens die uw browser naar de paginaserver verzendt (zogenaamde "server log files"). Wanneer u onze website bezoekt, verzamelen wij de volgende gegevens, die technisch noodzakelijk zijn om de website aan u weer te geven:

 • Onze bezochte website
 • Datum en tijd op het moment van toegang
 • Hoeveelheid verzonden gegevens in bytes
 • Bron/referentie van waaruit u de pagina hebt bereikt
 • Gebruikte browser
 • Gebruikt besturingssysteem
 • Gebruikt IP-adres (indien van toepassing: in geanonimiseerde vorm)

De verwerking wordt uitgevoerd in overeenstemming met art. 6 lid 1 lit. f DSGVO op basis van ons gerechtvaardigd belang om de stabiliteit en functionaliteit van onze website te verbeteren. De gegevens worden niet doorgegeven of op een andere manier gebruikt. We behouden ons echter het recht voor om de serverlogbestanden achteraf te controleren als er concrete aanwijzingen zijn voor illegaal gebruik.

2.2 Deze website maakt gebruik van SSL- of TLS-encryptie om veiligheidsredenen en om de overdracht van persoonlijke gegevens en andere vertrouwelijke inhoud (bijv. bestellingen of vragen aan de verantwoordelijke persoon) te beschermen. U kunt een versleutelde verbinding herkennen aan de tekenreeks "https://" en het slotsymbool in de regel van uw browser.

3) Hosting & Content-Delivery-Network

Shopify

Voor de hosting van onze website en de weergave van de pagina-inhoud gebruiken we het systeem van de volgende provider: Shopify International Limited, Victoria Buildings, 2nd Floor, 1-2 Haddington Road, Dublin 4, D04 XN32, Ierland ("Shopify").

Gegevens worden ook doorgegeven aan: Shopify Inc, 150 Elgin St, Ottawa, ON K2P 1L4, Canada, Shopify Data Processing (USA) Inc, Shopify Payments (USA) Inc of Shopify (USA) Inc.

Alle gegevens die op onze website worden verzameld, worden verwerkt op de servers van de provider. We hebben een orderverwerkingsovereenkomst gesloten met de provider, die de bescherming van de gegevens van onze websitebezoekers garandeert en onbevoegde bekendmaking aan derden verbiedt.

In het geval van gegevensoverdracht naar Canada wordt een adequaat niveau van gegevensbescherming gegarandeerd door een adequaatheidsbesluit van de Europese Commissie.

Voor de overdracht van gegevens naar de VS beroept de provider zich op standaard contractuele clausules van de Europese Commissie, die bedoeld zijn om naleving van het Europese niveau van gegevensbescherming te garanderen.

4) Cookies

Om het bezoek aan onze website aantrekkelijker te maken en het gebruik van bepaalde functies mogelijk te maken, gebruiken we cookies, d.w.z. kleine tekstbestanden die op uw eindapparaat worden opgeslagen. In sommige gevallen worden deze cookies na het afsluiten van de browser automatisch weer gewist (zogenaamde "sessiecookies"), in andere gevallen blijven deze cookies langer op uw eindapparaat en kunnen pagina-instellingen worden opgeslagen (zogenaamde "permanente cookies"). In het laatste geval kunt u de opslagperiode vinden in het overzicht van de cookie-instellingen van uw webbrowser.

Als persoonsgegevens ook worden verwerkt door individuele cookies die door ons worden gebruikt, wordt de verwerking uitgevoerd in overeenstemming met art. 6 par. 1 lit. b DSGVO voor de uitvoering van het contract, in overeenstemming met art. 6 par. 1 lit. a DSGVO in het geval van gegeven toestemming of in overeenstemming met art. 6 par. 1 lit. f DSGVO om onze legitieme belangen te beschermen in de best mogelijke functionaliteit van de website evenals een klantvriendelijk en effectief ontwerp van het paginabezoek.

U kunt uw browser zo instellen dat u wordt geïnformeerd over het plaatsen van cookies en individueel kunt beslissen over de acceptatie ervan of de acceptatie van cookies voor bepaalde gevallen of in het algemeen kunt uitsluiten.

Houd er rekening mee dat als u geen cookies accepteert, de functionaliteit van onze website beperkt kan zijn.

5) Contact opnemen

5.1 ausgezeichnet.org

Voor beoordelingsherinneringen maken wij gebruik van de diensten van de volgende aanbieder: AUBII GmbH, Alsterufer 34, 20354 Hamburg, Duitsland.

Uitsluitend op basis van uw uitdrukkelijke toestemming in overeenstemming met art. 6 lid 1 letter a DSGVO geven wij uw e-mailadres en, indien van toepassing, andere klantgegevens door aan de provider, zodat deze u per e-mail kan benaderen met een ratingherinnering.

U kunt uw toestemming te allen tijde met werking voor de toekomst herroepen tegenover ons of de aanbieder.

Wij hebben met de aanbieder een overeenkomst voor de verwerking van bestellingen gesloten, die de bescherming van de gegevens van onze websitebezoekers waarborgt en onbevoegde bekendmaking aan derden verbiedt.

5.2 Eigen evaluatieherinnering

Uitsluitend op basis van uw uitdrukkelijke toestemming conform art. 6 lid 1 letter a DSGVO gebruiken wij uw e-mailadres voor een eenmalige herinnering om een beoordeling van uw bestelling in te dienen. U kunt uw toestemming te allen tijde intrekken door een bericht te sturen naar de verantwoordelijke voor de verwerking.

5.3 Persoonsgegevens worden verzameld wanneer u contact met ons opneemt (bijv. via een contactformulier of e-mail). Welke gegevens worden verzameld bij het gebruik van een contactformulier kunt u zien op het betreffende contactformulier. Deze gegevens worden uitsluitend opgeslagen en gebruikt om uw verzoek te beantwoorden of om contact met u op te nemen en de bijbehorende technische administratie.

De rechtsgrondslag voor de verwerking van deze gegevens is ons gerechtvaardigd belang bij het beantwoorden van uw verzoek in overeenstemming met art. 6 lid 1 lit. f DSGVO. Als uw contact tot doel heeft een overeenkomst te sluiten, is de aanvullende rechtsgrondslag voor de verwerking art. 6 lid 1 letter b DSGVO. Uw gegevens worden verwijderd nadat uw verzoek is verwerkt. Dit is het geval wanneer de omstandigheden erop wijzen dat de zaak in kwestie definitief is opgehelderd en op voorwaarde dat er geen wettelijke bewaarplicht bestaat die het tegendeel bewijst.

6) Commentaarfunctie

In het kader van de commentaarfunctie op deze website wordt, naast uw commentaar, informatie over het tijdstip waarop het commentaar is gemaakt en de naam van de commentator die u hebt gekozen, opgeslagen en gepubliceerd op deze website. Bovendien wordt uw IP-adres geregistreerd en opgeslagen. Deze opslag van het IP-adres is om veiligheidsredenen en voor het geval de betreffende persoon inbreuk maakt op de rechten van derden door een opmerking te plaatsen of illegale inhoud plaatst. We hebben uw e-mailadres nodig om contact met u op te kunnen nemen als een derde partij bezwaar maakt tegen uw gepubliceerde inhoud als onwettig.

De rechtsgrondslag voor het opslaan van uw gegevens is art. 6 lid 1 lit. b en f DSGVO. Wij behouden ons het recht voor om reacties te verwijderen als derden bezwaar maken tegen de onwettigheid ervan.

7) Gegevensverwerking bij het openen van een klantenrekening

Op grond van art. 6 lid 1 lit. b DSGVO worden persoonsgegevens verder verzameld en verwerkt in de mate die in elk geval vereist is als u ons deze gegevens verstrekt bij het openen van een klantenrekening. De gegevens die nodig zijn voor het openen van een account vindt u in het invoermasker van het betreffende formulier op onze website.

Het verwijderen van uw klantaccount is te allen tijde mogelijk en kan worden gedaan door een bericht te sturen naar het bovenstaande adres van de verantwoordelijke persoon. Na het verwijderen van uw klantenaccount worden uw gegevens verwijderd, op voorwaarde dat alle contracten die via uw account zijn afgesloten volledig zijn verwerkt, er geen wettelijke bewaartermijnen worden tegengesproken en er van onze kant geen legitiem belang bestaat om uw gegevens langer te bewaren.

8) Gebruik van klantgegevens voor direct marketing

8.1 Registratie voor onze e-mailnieuwsbrief

Als u zich inschrijft voor onze e-mailnieuwsbrief, sturen wij u regelmatig informatie over onze aanbiedingen. De enige verplichte gegevens voor het verzenden van de nieuwsbrief is uw e-mailadres. Het verstrekken van verdere gegevens is vrijwillig en wordt gebruikt om u persoonlijk aan te spreken. Voor het verzenden van de nieuwsbrief gebruiken we de zogenaamde double opt-in procedure, die ervoor zorgt dat u alleen nieuwsbrieven ontvangt als u uw toestemming voor het ontvangen van de nieuwsbrief uitdrukkelijk hebt bevestigd door het activeren van een verificatielink die naar het opgegeven e-mailadres wordt gestuurd.

Door de verificatielink te activeren, geeft u ons toestemming om uw persoonlijke gegevens te gebruiken in overeenstemming met art. 6 lid 1 letter a DSGVO. Wij slaan uw IP-adres op dat is ingevoerd door uw internetprovider (ISP), evenals de datum en het tijdstip van registratie, om eventueel misbruik van uw e-mailadres later te kunnen traceren. De gegevens die we verzamelen wanneer u zich aanmeldt voor de nieuwsbrief worden uitsluitend gebruikt voor het beoogde doel.

U kunt zich te allen tijde afmelden voor de nieuwsbrief via de link die voor dit doel in de nieuwsbrief is opgenomen of door een overeenkomstig bericht te sturen naar de verantwoordelijke persoon die aan het begin is genoemd. Na afmelding wordt uw e-mailadres onmiddellijk verwijderd uit onze distributielijst voor nieuwsbrieven, tenzij u uitdrukkelijk toestemming hebt gegeven voor verder gebruik van uw gegevens of wij ons het recht voorbehouden uw gegevens te gebruiken op een manier die verder gaat dan dit, die wettelijk is toegestaan en waarover wij u in deze verklaring informeren.

8.2 Rapidmail

Onze e-mailnieuwsbrief wordt verstuurd via deze provider: rapidmail GmbH, Augustinerplatz 2, 79098 Freiburg, Duitsland.

Op grond van ons gerechtvaardigde belang bij een effectieve en gebruikersvriendelijke newslettermarketing geven wij de gegevens die u bij de aanmelding voor de newsletter hebt verstrekt, conform art. 6 lid 1 lit. f DSGVO door aan deze aanbieder, zodat zij de newsletter namens ons kunnen versturen.

Behoudens uw uitdrukkelijke toestemming conform art. 6 lid 1 letter a DSGVO voert de aanbieder ook een statistische evaluatie uit van het succes van nieuwsbriefcampagnes door middel van webbakens of trackingpixels in de verzonden e-mails, waarmee openingspercentages en specifieke interacties met de inhoud van de nieuwsbrief kunnen worden gemeten. Daarbij wordt ook informatie over het eindapparaat (bijv. tijdstip van oproepen, IP-adres, browsertype en besturingssysteem) verzameld en geëvalueerd, maar niet samengevoegd met andere gegevensrecords.
U kunt uw toestemming voor het volgen van nieuwsbrieven te allen tijde intrekken met werking voor de toekomst.

We hebben met de aanbieder een contract voor de verwerking van bestellingen gesloten, dat de gegevens van onze websitebezoekers beschermt en de overdracht aan derden verbiedt.

8.3 Berichtgeving over beschikbaarheid van goederen per e-mail

Voor artikelen die tijdelijk niet beschikbaar zijn, kunt u zich aanmelden voor meldingen over de beschikbaarheid van goederen per e-mail. In dat geval sturen wij u eenmalig een e-mailbericht over de beschikbaarheid van het door u geselecteerde artikel. Voor het verzenden van deze kennisgeving is alleen uw e-mailadres nodig. Het verstrekken van verdere gegevens is vrijwillig en kan worden gebruikt om u persoonlijk aan te spreken. Wij gebruiken de zogenaamde double opt-in procedure voor het verzenden van e-mails, die ervoor zorgt dat u alleen een kennisgeving ontvangt als u uw toestemming hiervoor uitdrukkelijk hebt bevestigd door een verificatielink te activeren die naar het opgegeven e-mailadres wordt gestuurd.

Door de verificatielink te activeren, geeft u ons toestemming voor het gebruik van uw persoonlijke gegevens in overeenstemming met art. 6 lid 1 letter a DSGVO. Wij slaan uw IP-adres op dat is ingevoerd door uw internetprovider (ISP), evenals de datum en het tijdstip van registratie om eventueel misbruik van uw e-mailadres op een later tijdstip te kunnen traceren. De gegevens die we verzamelen wanneer u zich registreert voor onze service voor het per e-mail melden van de beschikbaarheid van goederen, worden uitsluitend voor het beoogde doel gebruikt.

U kunt zich op elk gewenst moment afmelden voor de beschikbaarheidsmeldingen door een bericht te sturen naar de verantwoordelijke persoon die aan het begin wordt genoemd. Na afmelding wordt uw e-mailadres onmiddellijk verwijderd van onze mailinglijst die voor dit doel is opgesteld, tenzij u uitdrukkelijk toestemming hebt gegeven voor verder gebruik van uw gegevens of wij ons het recht voorbehouden gegevens te gebruiken op een manier die verder gaat dan dit, wat wettelijk is toegestaan en waarover wij u in deze verklaring informeren.

8.4 Winkelherinneringen per e-mail

Als u uw aankoop bij ons annuleert voordat u de bestelling hebt afgerond, hebt u de mogelijkheid om een eenmalige herinnering per e-mail te ontvangen over de inhoud van uw virtuele winkelmandje.

Voor het verzenden van deze herinnering is alleen uw e-mailadres nodig. Het verstrekken van verdere gegevens is vrijwillig en kan worden gebruikt om u persoonlijk aan te spreken. Wij gebruiken de zogenaamde double opt-in procedure voor het verzenden van e-mails, die ervoor zorgt dat u alleen een kennisgeving ontvangt als u uw toestemming hiervoor uitdrukkelijk hebt bevestigd door een verificatielink te activeren die naar het opgegeven e-mailadres wordt gestuurd.

Door de verificatielink te activeren, geeft u ons toestemming om uw persoonlijke gegevens te gebruiken in overeenstemming met art. 6 lid 1 letter a DSGVO voor het verzenden van een winkelwagenherinnering. Daarbij slaan we uw IP-adres op dat door uw internetprovider (ISP) is ingevoerd, evenals de datum en het tijdstip van registratie, om eventueel misbruik van uw e-mailadres later te kunnen opsporen. De gegevens die we verzamelen wanneer u zich registreert voor onze e-mailnotificatiedienst worden uitsluitend gebruikt voor het beoogde doel.

U kunt zich op elk gewenst moment afmelden voor de herinneringen aan uw winkelmandje door een bericht te sturen naar de verantwoordelijke persoon die aan het begin wordt genoemd. Nadat u zich hebt afgemeld, wordt uw e-mailadres onmiddellijk verwijderd uit onze mailinglijst die voor dit doel is opgesteld, tenzij u uitdrukkelijk toestemming hebt gegeven voor verder gebruik van uw gegevens of wij ons het recht voorbehouden gegevens te gebruiken die verder gaan dan dit, wat wettelijk is toegestaan en waarover wij u in deze verklaring informeren..

9) Gegevensverwerking voor orderverwerking

9.1 Overdracht van afbeeldingsbestanden voor orderverwerking via uploadfunctie

Op onze website bieden we klanten de mogelijkheid om de personalisatie van producten te bestellen door beeldbestanden in te sturen via een uploadfunctie. Het ingediende afbeeldingsmotief wordt gebruikt als sjabloon voor de personalisatie van het geselecteerde product.

Via het uploadformulier op de website kan de klant een of meer afbeeldingsbestanden uit het geheugen van het gebruikte eindapparaat rechtstreeks naar ons verzenden via geautomatiseerde, versleutelde gegevensoverdracht. Wij registreren, slaan op en gebruiken de verzonden bestanden uitsluitend voor de productie van het gepersonaliseerde product zoals gedefinieerd in de betreffende dienstbeschrijving op onze website. Als de verzonden beeldbestanden worden doorgegeven aan speciale dienstverleners voor de productie en verwerking van de bestelling, wordt u hierover expliciet geïnformeerd in de volgende paragrafen. Verdere doorgifte vindt niet plaats. Als de verzonden bestanden of de digitale motieven persoonsgegevens bevatten (in het bijzonder afbeeldingen van identificeerbare personen), worden alle zojuist genoemde verwerkingen uitsluitend uitgevoerd voor de verwerking van uw online bestelling conform art. 6 lid 1 letter b DSGVO.

Na de definitieve verwerking van de bestelling worden de verzonden beeldbestanden automatisch en volledig verwijderd.

9.2 Voor zover dit voor de afwikkeling van de overeenkomst voor leverings- en betalingsdoeleinden noodzakelijk is, worden de door ons verzamelde persoonsgegevens conform art. 6 lid 1 letter b DSGVO doorgegeven aan de in opdracht gegeven transportonderneming en de in opdracht gegeven kredietinstelling.

Als wij u updates verschuldigd zijn voor goederen met digitale elementen of voor digitale producten op basis van een overeenkomstige overeenkomst, verwerken wij de contactgegevens (naam, adres, e-mailadres) die u bij het plaatsen van de bestelling hebt verstrekt om u persoonlijk via geschikte communicatiemiddelen (bijv. per post of e-mail) te informeren over komende updates binnen de wettelijk bepaalde termijn in het kader van onze wettelijke informatieplicht op grond van art. 6 lid 1 letter c DSGVO. Uw contactgegevens worden uitsluitend gebruikt om u te informeren over door ons verschuldigde updates en worden door ons alleen voor dit doel verwerkt voor zover dit noodzakelijk is voor de betreffende informatie.

Voor de verwerking van uw bestelling werken wij ook samen met de volgende dienstverlener(s), die ons geheel of gedeeltelijk ondersteunen bij de uitvoering van afgesloten overeenkomsten. Bepaalde persoonlijke gegevens worden aan deze dienstverleners doorgegeven in overeenstemming met de volgende informatie.

9.3 Om onze contractuele verplichtingen tegenover onze klanten na te komen, werken we samen met externe verzendpartners. Wij geven uw naam en afleveradres en, indien nodig voor de levering, uw telefoonnummer door aan een door ons geselecteerde verzendpartner, uitsluitend ten behoeve van de levering van goederen Art. 6 lid 1 letter b DSGVO.

9.4 Afterbuy

Wij gebruiken de volgende provider voor het verwerken van bestellingen: VIA Online GmbH, Kimplerstraße 296, 47807 Krefeld, Duitsland.

Naam, adres en evt. andere persoonlijke gegevens worden conform art. 6 lid 1 letter b DSGVO uitsluitend voor de afwikkeling van de online bestelling aan de aanbieder doorgegeven. Uw gegevens worden alleen doorgegeven voor zover dit daadwerkelijk noodzakelijk is voor de afhandeling van de bestelling.

9.5 Order Printer Pro

Voor het verwerken van bestellingen gebruiken we de volgende leverancier: FORSBERG+TWO, Tranegårdsvej 74, 2900, Hellerup, Denemarken.

Naam, adres en, indien van toepassing, andere persoonlijke gegevens worden doorgegeven aan de leverancier in overeenstemming met art. 6 Para. 1 lit. b DSGVO voor de verwerking van de online bestelling. Uw gegevens worden alleen doorgegeven voor zover dit daadwerkelijk noodzakelijk is voor de afhandeling van de bestelling. De provider wordt ook gebruikt voor boekhoudkundige doeleinden. De provider verwerkt inkomende en uitgaande facturen en, indien van toepassing, ook de banktransacties van ons bedrijf om facturen automatisch te registreren, te matchen met de transacties en de financiële boekhouding in een semi-geautomatiseerd proces te creëren.

Als in dit proces ook persoonsgegevens worden verwerkt, gebeurt dit in overeenstemming met art. 6 lid 1 lit. f DSGVO op basis van ons legitieme belang bij de efficiënte organisatie en documentatie van onze zakelijke transacties.

9.6 Doorgeven van persoonlijke gegevens aan verzenddienstverleners

- DHL

Wij gebruiken de volgende leverancier als transportdienstverlener: DHL Paket GmbH, Sträßchensweg 10, 53113 Bonn, Duitsland.

In overeenstemming met art. 6 lid 1 letter a DSGVO geven wij uw e-mailadres en/of telefoonnummer voorafgaand aan de levering van de goederen door aan de dienstverlener om een leverdatum overeen te komen of om u op de hoogte te stellen van de levering, op voorwaarde dat u hiervoor uitdrukkelijk toestemming hebt gegeven tijdens het bestelproces. Anders geven wij de naam van de ontvanger en het afleveradres alleen door aan de aanbieder ten behoeve van de levering conform art. 6 lid 1 letter b DSGVO. Het doorgeven vindt alleen plaats voor zover dit noodzakelijk is voor de levering van de goederen. In dit geval is een voorafgaande afstemming van de leveringsdatum met de leverancier of de leveringsaankondiging niet mogelijk.

De toestemming kan te allen tijde met werking voor de toekomst worden herroepen tegenover de hierboven genoemde verantwoordelijke persoon of tegenover de aanbieder.
- GLS

Wij gebruiken de volgende aanbieder als transportdienstverlener: General Logistics Systems Germany GmbH & Co. OHG, GLS Germany-Straße 1 - 7, 36286 Neuenstein, Duitsland.

Wij geven uw e-mailadres en/of telefoonnummer door aan de leverancier conform art. 6 lid 1 letter a DSGVO voorafgaand aan de levering van de goederen voor het afstemmen van een leverdatum of voor de melding van de levering, mits u hiervoor uitdrukkelijk toestemming hebt gegeven in het bestelproces. Anders geven wij de naam van de ontvanger en het afleveradres alleen door aan de leverancier met het oog op de levering conform art. 6 lid 1 letter b DSGVO. Het doorgeven vindt alleen plaats voor zover dit noodzakelijk is voor de levering van de goederen. In dit geval is een voorafgaande afstemming van de leveringsdatum met de leverancier of de leveringsaankondiging niet mogelijk.

De toestemming kan te allen tijde met uitwerking voor de toekomst worden herroepen ten aanzien van de hierboven vermelde verantwoordelijke of ten aanzien van de leverancier.
- Schenker

Wij gebruiken de volgende leverancier als onze transportdienstverlener: Schenker Deutschland AG, Lyoner Straße 15, 60528 Frankfurt am Main, Duitsland.

Wij geven uw e-mailadres en/of telefoonnummer door aan de leverancier conform art. 6 lid 1 letter a DSGVO voorafgaand aan de levering van de goederen voor het afstemmen van een leverdatum of voor de melding van de levering, mits u hiervoor uitdrukkelijk toestemming hebt gegeven in het bestelproces. Anders geven wij de naam van de ontvanger en het afleveradres alleen door aan de leverancier met het oog op de levering conform art. 6 lid 1 letter b DSGVO. Het doorgeven vindt alleen plaats voor zover dit noodzakelijk is voor de levering van de goederen. In dit geval is een voorafgaande afstemming van de leveringsdatum met de leverancier of de leveringsaankondiging niet mogelijk.

De toestemming kan te allen tijde met werking voor de toekomst worden herroepen bij de hierboven genoemde verantwoordelijke persoon of bij de aanbieder.

9.7 Gebruik van betalingsdienstaanbieders (betalingsdiensten)

- Amazon Betalen

Op deze website zijn een of meer online betaalmethoden van de volgende aanbieder beschikbaar: Amazon Payments Europe s.c.a., 38 avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxemburg.

Als u een betaalmethode van de aanbieder selecteert waarvoor u een vooruitbetaling uitvoert (bijv. creditcardbetaling), worden uw betaalgegevens die u tijdens het bestelproces hebt verstrekt (inclusief naam, adres, bank- en betaalkaartgegevens, valuta en transactienummer) evenals informatie over de inhoud van uw bestelling doorgegeven aan de aanbieder in overeenstemming met art. 6 lid 1 letter b DSGVO. In dit geval worden uw gegevens alleen doorgegeven voor het afhandelen van de betaling met de aanbieder en alleen voor zover dit voor dit doel noodzakelijk is.
- Apple Betalen

Als u kiest voor de betaalmethode "Apple Pay" van Apple Distribution International (Apple), Hollyhill Industrial Estate, Hollyhill, Cork, Ierland, wordt de verwerking van de betaling uitgevoerd via de functie "Apple Pay" van uw eindapparaat dat met iOS, watchOS of macOS werkt door een betaalkaart op te laden die met "Apple Pay" is gedeponeerd. Apple Pay maakt gebruik van beveiligingsfuncties die zijn geïntegreerd in de hardware en software van uw apparaat om uw transacties te beschermen. Om een betaling vrij te geven, moet u een vooraf door u gedefinieerde code invoeren en deze verifiëren met behulp van de "Face ID"- of "Touch ID"-functie van uw eindapparaat.

Ten behoeve van de betalingsverwerking worden de gegevens die u tijdens het bestelproces verstrekt, samen met informatie over uw bestelling, in gecodeerde vorm doorgegeven aan Apple. Apple versleutelt deze gegevens vervolgens opnieuw met een ontwikkelaarsspecifieke sleutel voordat de gegevens worden verzonden naar de betalingsdienstaanbieder van de betaalkaart die is opgeslagen in Apple Pay om de betaling uit te voeren. De versleuteling zorgt ervoor dat alleen de website waar de aankoop is gedaan toegang heeft tot de betaalgegevens. Nadat de betaling is uitgevoerd, stuurt Apple het rekeningnummer van je apparaat en een transactiespecifieke, dynamische beveiligingscode naar de bronwebsite om het succes van de betaling te bevestigen.

Wanneer persoonlijke gegevens worden verwerkt in de hierboven beschreven overdrachten, wordt de verwerking uitsluitend uitgevoerd om de betaling te verwerken in overeenstemming met art. 6 (1) lit. b DSGVO.

Apple bewaart geanonimiseerde transactiegegevens, inclusief het geschatte bedrag van de aankoop, de geschatte datum en tijd en of de transactie succesvol is afgerond. Anonimisering sluit de mogelijkheid van een persoonlijke referentie volledig uit. Apple gebruikt de geanonimiseerde gegevens om Apple Pay en andere Apple producten en diensten te verbeteren.

Wanneer je Apple Pay op de iPhone of Apple Watch gebruikt om een aankoop via Safari op de Mac af te ronden, communiceren de Mac en het autorisatie-apparaat via een versleuteld kanaal op de servers van Apple. Apple verwerkt of bewaart deze informatie niet in een formaat waarmee u persoonlijk geïdentificeerd kunt worden. U kunt de mogelijkheid om Apple Pay op uw Mac te gebruiken uitschakelen in de instellingen van uw iPhone. Ga naar "Portemonnee & Apple Pay" en schakel "Betalingen op Mac toestaan" uit.

Meer informatie over gegevensbescherming met Apple Pay is te vinden op het volgende internetadres: https://support.apple.com/de-de/HT203027

- Paypal

Op deze website zijn een of meer online betaalmethoden van de volgende aanbieder beschikbaar: PayPal (Europe) S.a.r.l. et Cie, S.C.A., 22-24 Boulevard Royal, L-2449 Luxemburg.

Als u een betaalmethode van de aanbieder selecteert waarvoor u een aanbetaling doet, worden uw betaalgegevens die u tijdens het bestelproces hebt verstrekt (waaronder naam, adres, bank- en betaalkaartgegevens, valuta en transactienummer) evenals informatie over de inhoud van uw bestelling conform art. 6 lid 1 letter b DSGVO aan de aanbieder doorgegeven. In dit geval worden uw gegevens alleen doorgegeven voor het afhandelen van de betaling met de aanbieder en alleen voor zover dit voor dit doel noodzakelijk is.

Als u een betaalmethode selecteert waarbij wij vooruitbetalingen verrichten, wordt u tijdens het bestelproces ook gevraagd bepaalde persoonlijke gegevens te verstrekken (voor- en achternaam, straat, huisnummer, postcode, woonplaats, geboortedatum, e-mailadres, telefoonnummer, indien van toepassing gegevens over een alternatief betaalmiddel).

Om ons legitieme belang bij het bepalen van uw solvabiliteit in dergelijke gevallen te waarborgen, worden deze gegevens door ons doorgegeven aan de aanbieder ten behoeve van een kredietcontrole conform art. 6 lid 1 letter f DSGVO. Op basis van de door u verstrekte persoonsgegevens en andere gegevens (zoals winkelmandje, factuurbedrag, bestelgeschiedenis, betalingservaring) controleert de aanbieder of de door u geselecteerde betalingsoptie met betrekking tot betalings- en/of debiteurenrisico's kan worden toegekend.

De kredietwaardigheidsinformatie kan waarschijnlijkheidswaarden (zogenaamde scorewaarden) bevatten. Voor zover scoringswaarden in het resultaat van het kredietrapport worden opgenomen, hebben ze hun basis in een wetenschappelijk erkende wiskundig-statistische procedure. De berekening van de scorewaarden omvat, maar is niet beperkt tot, adresgegevens.

U kunt te allen tijde bezwaar maken tegen deze verwerking van uw gegevens door een bericht te sturen naar ons of naar de aanbieder. De aanbieder kan echter nog steeds gerechtigd zijn om uw persoonlijke gegevens te verwerken als dit noodzakelijk is voor de contractuele afhandeling van betalingen.

- PayPal Checkout

Deze website maakt gebruik van PayPal Checkout, een online betaalsysteem van PayPal, dat bestaat uit eigen betaalmethoden van PayPal en lokale betaalmethoden van externe aanbieders.

Bij betaling via PayPal, creditcard via PayPal, automatische incasso via PayPal of - indien aangeboden - "Later betalen" via PayPal, geven we uw betalingsgegevens door aan PayPal (Europe) S.a.r.l. et Cie, S.C.A., 22-24 Boulevard Royal, L-2449 Luxemburg (hierna "PayPal") als onderdeel van de betalingsverwerking. De overdracht vindt plaats in overeenstemming met Art. 6 Para. 1 lit. b DSGVO en alleen voor zover dit noodzakelijk is voor de betalingsverwerking.

Voor de betaalmethoden creditcard via PayPal, automatische afschrijving via PayPal of - indien aangeboden - "Later betalen" via PayPal - behoudt PayPal zich het recht voor om een kredietcontrole uit te voeren. Voor dit doel kunnen uw betalingsgegevens worden doorgegeven aan kredietbureaus in overeenstemming met art. 6 Para. 1 lit. f DSGVO op basis van het legitieme belang van PayPal om uw solvabiliteit vast te stellen. PayPal gebruikt het resultaat van de kredietcontrole met betrekking tot de statistische waarschijnlijkheid van niet-betaling om te beslissen over de levering van de respectieve betaalmethode. De kredietwaardigheidsinformatie kan waarschijnlijkheidswaarden (zogenaamde scorewaarden) bevatten. Voor zover scorewaarden in het resultaat van het kredietrapport worden opgenomen, zijn ze gebaseerd op een wetenschappelijk erkende mathematisch-statistische procedure. De berekening van de scorewaarden omvat, maar is niet beperkt tot, adresgegevens. U kunt te allen tijde bezwaar maken tegen deze verwerking van uw gegevens door een bericht te sturen naar PayPal. PayPal kan echter nog steeds gerechtigd zijn om uw persoonlijke gegevens te verwerken als dit noodzakelijk is voor de contractuele verwerking van betalingen.

Als u de PayPal-betaalmethode "kopen op rekening" selecteert, worden uw betalingsgegevens ter voorbereiding op de betaling eerst aan PayPal doorgegeven, waarna PayPal ze doorstuurt naar Ratepay GmbH, Franklinstraße 28-29, 10587 Berlijn ("Ratepay") om de betaling uit te voeren. De rechtsgrondslag is in elk geval art. 6 lid 1 lit. b DSGVO. In dit geval voert RatePay zelf een identiteits- en kredietwaardigheidscontrole uit om de solvabiliteit vast te stellen in overeenstemming met het hierboven reeds genoemde principe en geeft uw betalingsgegevens door aan kredietbureaus op basis van het gerechtvaardigde belang om de solvabiliteit vast te stellen in overeenstemming met Art. 6 Para. 1 lit. f DSGVO. Een lijst van de kredietbureaus die Ratepay kan gebruiken, vindt u hier: https://www.ratepay.com/legal-payment-creditagencies/

Bij gebruik van de betaalmethode van een lokale derde partij, worden uw betaalgegevens eerst doorgestuurd naar PayPal om de betaling voor te bereiden in overeenstemming met art. 6 (1) lit. b DSGVO. Afhankelijk van uw selectie van een beschikbare lokale betaalmethode, zal PayPal vervolgens uw betaalgegevens doorgeven aan de desbetreffende aanbieder om de betaling uit te voeren in overeenstemming met Art. 6 Para. 1 lit. b DSGVO:
- Sofort (SOFORT GmbH, Theresienhöhe 12, 80339 München, Duitsland).
- iDeal (Currence Holding BV, Beethovenstraat 300 Amsterdam, Nederland)
- giropay (Paydirekt GmbH, Stephanstr. 14-16, 60313 Frankfurt am Main, Duitsland)
- bancontact (Bancontact Payconiq Company, Aarlenstraat 82, 1040 Brussel, België)
- blik (Polski Standard Płatności sp. z o.o., ul. Czerniakowska 87A, 00-718 Warschau, Polen)
- eps (PSA Payment Services Austria GmbH, Handelskai 92, Gate 2
1200 Wenen, Oostenrijk)
- MyBank (PRETA S.A.S, 40 Rue de Courcelles, F-75008 Parijs, Frankrijk)
- Przelewy24 (PayPro SA, Kanclerska 15A, 60-326 Poznań, Polen).
Meer informatie over gegevensbescherming vindt u in het privacybeleid van PayPal: https://www.paypal.com/de/webapps/mpp/ua/privacy-full

- SOFORT

Op deze website zijn een of meerdere online betaalmethoden van de volgende aanbieder beschikbaar: SOFORT GmbH, Theresienhöhe 12, 80339 München, Duitsland

Als u kiest voor een betaalmethode van de aanbieder waarmee u vooraf betaalt (bijvoorbeeld creditcardbetaling), worden ook de betalingsgegevens die u tijdens het bestelproces heeft opgegeven (waaronder naam, adres, bank- en betaalkaartgegevens, valuta en transactienummer) aangezien informatie over de inhoud van uw bestelling naar hen wordt verzonden, doorgegeven in overeenstemming met artikel 6, lid 1, letter b AVG. In dit geval worden uw gegevens uitsluitend doorgegeven met het oog op de verwerking van betalingen met de aanbieder en alleen voor zover dit voor dit doel noodzakelijk is.

10) Onlinemarketing

Google AdSense

Deze website maakt gebruik van Google AdSense, een webadvertentieservice die wordt aangeboden door Google Ireland Limited, Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, D04 E5W5, Ierland ("Google"). Google AdSense maakt gebruik van zogenaamde cookies, tekstbestanden die op uw computer worden opgeslagen en waarmee uw gebruik van de website kan worden geanalyseerd. Daarnaast gebruikt Google AdSense ook zogenaamde “web beacons” (kleine onzichtbare grafische afbeeldingen) om informatie te verzamelen. Eenvoudige acties zoals bezoekersverkeer op de website kunnen worden geregistreerd, verzameld en geëvalueerd. De door de cookie en/of webbaken gegenereerde informatie (inclusief uw IP-adres) over uw gebruik van deze website wordt doorgaans naar een server van Google verzonden en daar opgeslagen. Dit kan ook resulteren in een overdracht naar de servers van Google LLC. kom naar de VS.

Google gebruikt de aldus verkregen informatie om uw gebruiksgedrag met betrekking tot de AdSense-advertenties te evalueren. Het in het kader van Google AdSense door uw browser verzonden IP-adres wordt niet gecombineerd met andere gegevens van Google. De door Google verzamelde informatie kan aan derden worden overgedragen indien dit wettelijk verplicht is en/of indien derden deze gegevens namens Google verwerken.
Alle hierboven beschreven verwerkingen, in het bijzonder het uitlezen van informatie over het gebruikte apparaat via cookies en/of webbeacons, worden alleen uitgevoerd als u ons daarvoor uw uitdrukkelijke toestemming heeft gegeven in overeenstemming met artikel 6 lid 1 letter a AVG. Zonder deze toestemming wordt Google AdSense niet gebruikt tijdens uw bezoek aan de site.

U kunt uw toestemming op elk moment met toekomstig effect intrekken door deze dienst te deactiveren in de “cookie-toestemmingstool” die op de website wordt aangeboden.

Voor gegevensoverdrachten naar de VS heeft de aanbieder zich aangesloten bij het EU-VS-gegevensbeschermingskader (EU-US Data Privacy Framework), dat de naleving van de Europese gegevensbeschermingsniveaus garandeert op basis van een adequaatheidsbesluit van de Europese Commissie.

De gegevensbeschermingsregels van Google kunnen hier worden bekeken: https://www.google.de/policies/privacy/

11) Webanalysediensten

11.1 Google (Universele) Analytics

Deze website maakt gebruik van Google (Universal) Analytics, een webanalysedienst van Google Ireland Limited, Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, D04 E5W5, Ierland ("Google"), die een analyse van uw gebruik van onze website mogelijk maakt.

Google (Universal) Analytics wordt op deze website uitsluitend gebruikt zonder het gebruik van cookies, wat betekent dat de dienst nooit cookies op uw apparaat plaatst.

In plaats daarvan wordt de lokale opslag van uw browser gebruikt om een ​​door Google (Universal) Analytics toegewezen individuele ID op te slaan, waardoor uw gebruik van de website kan worden geanalyseerd. Hiervoor wordt via de ID bepaalde gebruikersinformatie verwerkt. Tot de reikwijdte van deze informatie behoort ook uw IP-adres, dat echter door Google met de laatste cijfers wordt ingekort om elke directe persoonlijke referentie uit te sluiten.

De informatie wordt overgebracht naar de servers van Google en daar verder verwerkt. Overdrachten naar Google LLC gevestigd in de VS zijn ook mogelijk.

Google gebruikt de namens ons verzamelde informatie om uw gebruik van de website te evalueren, om rapporten over de website-activiteit voor ons samen te stellen en om andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik. Het verkorte IP-adres dat uw browser in het kader van Google Analytics verzendt, wordt niet samengevoegd met andere gegevens van Google. De in het kader van het gebruik van Google (Universal) Analytics verzamelde gegevens worden gedurende een periode van twee maanden bewaard en daarna verwijderd.

Alle hierboven beschreven verwerkingen, inclusief de opslag van informatie op het gebruikte apparaat in de vorm van de ID, vinden alleen plaats als u ons uw uitdrukkelijke toestemming hebt gegeven in overeenstemming met artikel 6, lid 1, onder a) AVG.

Zonder uw toestemming wordt er tijdens uw bezoek aan de site geen gebruik gemaakt van Google (Universal) Analytics. U kunt uw toestemming op elk moment met toekomstige werking intrekken.

Om uw herroeping uit te oefenen, kunt u de browserplug-in downloaden en installeren die beschikbaar is via de volgende link:
https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de

Als alternatief voor de browserplug-in of binnen browsers op mobiele apparaten kunt u uw toestemming intrekken door op de volgende link te klikken om een ​​opt-out-cookie in te stellen, die toekomstige verzameling door Google Analytics binnen deze website verhindert (deze opt-out-cookie). out -Out-Cookie werkt alleen in deze browser en alleen voor dit domein. Als u uw cookies in deze browser verwijdert, moet u opnieuw op deze link klikken):
Deactiveer Google Analytics

Wij hebben met Google een orderverwerkingsovereenkomst gesloten die de bescherming van de gegevens van onze sitebezoekers waarborgt en ongeoorloofde openbaarmaking aan derden verbiedt.

Verdere juridische informatie over Google (Universal) Analytics vindt u op https://policies.google.com/privacy?hl=de&gl=de en op https://policies.google.com/technologies/partner-sites

Demografische kenmerken
Google (Universal) Analytics maakt gebruik van de speciale functie ‘demografische kenmerken’ en kan hiermee statistieken maken die uitspraken doen over de leeftijd, het geslacht en de interesses van sitebezoekers. Dit gebeurt door het analyseren van advertenties en informatie van derden. Hierdoor kunnen doelgroepen voor marketingactiviteiten worden geïdentificeerd. De verzamelde gegevens kunnen echter niet aan een specifieke persoon worden toegewezen en worden na een opslagperiode van twee maanden verwijderd.

Google-signalen
Als uitbreiding van Google (Universal) Analytics kan op deze website Google Signals worden gebruikt om cross-device rapporten te maken. Als u gepersonaliseerde advertenties heeft geactiveerd en uw apparaten aan uw Google-account heeft gekoppeld, kan Google, onder voorbehoud van uw toestemming voor het gebruik van Google Analytics in overeenstemming met artikel 6, lid 1, onder a) AVG, uw gebruiksgedrag op verschillende apparaten analyseren en databasemodellen, inclusief cross-device dataconversies, creëren. Wij ontvangen geen persoonlijke gegevens van Google, alleen statistieken. Als u de cross-device-analyse wilt stoppen, kunt u in uw Google-accountinstellingen de functie ‘Gepersonaliseerde reclame’ deactiveren. Volg hiervoor de instructies op deze pagina: https://support.google.com/ads/answer/2662922?hl=de Meer informatie over Google Signals vindt u via de volgende link: https://support.google .com/analytics /answer/7532985?hl=de

GebruikersID's
Als uitbreiding op Google (Universal) Analytics kan op deze website de functie “UserIDs” worden gebruikt. Als u toestemming heeft gegeven voor het gebruik van Google (Universal) Analytics in overeenstemming met artikel 6, lid 1, onder a AVG, een account op deze website heeft aangemaakt en met dit account op verschillende apparaten heeft ingelogd, worden uw activiteiten, inclusief conversies, op verschillende apparaten worden geanalyseerd.

Voor gegevensoverdrachten naar de VS heeft de aanbieder zich aangesloten bij het EU-VS-gegevensbeschermingskader (EU-US Data Privacy Framework), dat de naleving van de Europese gegevensbeschermingsniveaus garandeert op basis van een adequaatheidsbesluit van de Europese Commissie.

11.2 Google Analytics 4

Deze website maakt gebruik van Google Analytics 4, een webanalysedienst van Google Ireland Limited, Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, D04 E5W5, Ierland ("Google"), die een analyse van uw gebruik van onze website mogelijk maakt.

Wanneer u de website bezoekt, stelt Google Analytics standaard 4 cookies in, die als kleine tekstmodules op uw apparaat worden opgeslagen en bepaalde informatie verzamelen. Tot de reikwijdte van deze informatie behoort ook uw IP-adres, dat echter door Google met de laatste cijfers wordt ingekort om elke directe persoonlijke referentie uit te sluiten.

De informatie wordt overgebracht naar de servers van Google en daar verder verwerkt. Overdrachten naar Google LLC gevestigd in de VS zijn ook mogelijk.

Google gebruikt de namens ons verzamelde informatie om uw gebruik van de website te evalueren, om rapporten over de website-activiteit voor ons samen te stellen en om andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik. Het verkorte IP-adres dat uw browser in het kader van Google Analytics verzendt, wordt niet samengevoegd met andere gegevens van Google. De in het kader van het gebruik van Google Analytics 4 verzamelde gegevens worden gedurende een periode van twee maanden opgeslagen en daarna verwijderd.

Alle hierboven beschreven verwerkingen, in het bijzonder het plaatsen van cookies op het gebruikte apparaat, vinden alleen plaats als u ons hiervoor uw uitdrukkelijke toestemming hebt gegeven in overeenstemming met artikel 6, lid 1, onder a) AVG.
Zonder uw toestemming wordt Google Analytics 4 niet gebruikt tijdens uw bezoek aan de site. U kunt uw toestemming op elk moment met toekomstige werking intrekken. Om uw herroepingsrecht uit te oefenen, dient u deze dienst te deactiveren met behulp van de “cookie-toestemmingstool” die op de website wordt aangeboden.

Wij hebben met Google een orderverwerkingsovereenkomst gesloten die de bescherming van de gegevens van onze sitebezoekers waarborgt en ongeoorloofde openbaarmaking aan derden verbiedt.

Verdere juridische informatie over Google Analytics 4 vindt u op https://policies.google.com/privacy?hl=de&gl=de en op https://policies.google.com/technologies/partner-sites

Demografische kenmerken
Google Analytics 4 maakt gebruik van de speciale functie ‘demografische kenmerken’ en kan hiermee statistieken maken die uitspraken doen over de leeftijd, het geslacht en de interesses van sitebezoekers. Dit gebeurt door het analyseren van advertenties en informatie van derden. Hierdoor kunnen doelgroepen voor marketingactiviteiten worden geïdentificeerd. De verzamelde gegevens kunnen echter niet aan een specifieke persoon worden toegewezen en worden na een opslagperiode van twee maanden verwijderd.

Google-signalen
Als uitbreiding van Google Analytics 4 kan Google Signals op deze website worden gebruikt om cross-device rapporten te maken. Als u gepersonaliseerde advertenties heeft geactiveerd en uw apparaten aan uw Google-account heeft gekoppeld, kan Google, onder voorbehoud van uw toestemming voor het gebruik van Google Analytics in overeenstemming met artikel 6, lid 1, onder a) AVG, uw gebruiksgedrag op verschillende apparaten analyseren en databasemodellen, inclusief cross-device dataconversies, creëren. Wij ontvangen geen persoonlijke gegevens van Google, alleen statistieken. Als u de cross-device-analyse wilt stoppen, kunt u in uw Google-accountinstellingen de functie ‘Gepersonaliseerde reclame’ deactiveren. Volg hiervoor de instructies op deze pagina: https://support.google.com/ads/answer/2662922?hl=de Meer informatie over Google Signals vindt u via de volgende link: https://support.google .com/analytics /answer/7532985?hl=de

GebruikersID's
Als uitbreiding op Google Analytics 4 kan op deze website de functie “UserIDs” worden gebruikt. Als u heeft ingestemd met het gebruik van Google Analytics 4 in overeenstemming met artikel 6, lid 1, onder a AVG, een account op deze website heeft aangemaakt en met dit account op verschillende apparaten heeft ingelogd, kunnen uw activiteiten, inclusief conversies, worden geanalyseerd op verschillende apparaten.

Voor gegevensoverdrachten naar de VS heeft de aanbieder zich aangesloten bij het EU-VS-gegevensbeschermingskader (EU-US Data Privacy Framework), dat de naleving van de Europese gegevensbeschermingsniveaus garandeert op basis van een adequaatheidsbesluit van de Europese Commissie.

11.3 Hotjar

Deze website maakt gebruik van de webanalysedienst van de volgende aanbieder: Hotjar Ltd, Level 2, St Julians Business Centre, 3, Elia Zammit Street, St Julians STJ 1000, Malta

Met behulp van cookies en/of vergelijkbare technologieën (trackingpixels, webbakens, algoritmen voor het uitlezen van apparaat- en browserinformatie) verzamelt en bewaart de dienst gepseudonimiseerde bezoekersgegevens, inclusief informatie over het gebruikte apparaat zoals het IP-adres en browserinformatie, om gebruiken het om statistische analyses van het gebruiksgedrag op onze website te evalueren en om gepseudonimiseerde gebruiksprofielen aan te maken. Dit maakt het onder meer mogelijk om bewegingspatronen te evalueren (zogenaamde heatmaps), die de duur van paginabezoeken weergeven, evenals interacties met pagina-inhoud (bijvoorbeeld tekstinvoer, scrollen, klikken en mouse-overs). Pseudonimisering sluit fundamenteel elke directe persoonlijke verwijzing uit. Ze zullen niet worden samengevoegd met duidelijke persoonlijke gegevens die op een andere manier over u zijn verzameld.

Alle hierboven beschreven verwerkingen, in het bijzonder het uitlezen of opslaan van informatie op het gebruikte apparaat, worden alleen uitgevoerd als u ons daarvoor uw uitdrukkelijke toestemming hebt gegeven in overeenstemming met artikel 6 lid 1 letter a van de AVG. U kunt uw toestemming op elk moment met toekomstig effect intrekken door deze dienst te deactiveren in de “cookie-toestemmingstool” die op de website wordt aangeboden.

Met de aanbieder hebben wij een orderverwerkingsovereenkomst gesloten, die de bescherming van de gegevens van onze sitebezoekers waarborgt en ongeoorloofde openbaarmaking aan derden verbiedt.

12) Retargeting/ remarketing en conversietracking

12.1 Remarketing van Google Ads

Deze website maakt gebruik van retargeting-technologie van de volgende aanbieder: Google Ireland Limited, Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, D04 E5W5, Ierland

Voor dit doel plaatst Google een cookie in de browser van uw apparaat, dat automatisch op interesses gebaseerde advertenties mogelijk maakt met behulp van een pseudonieme cookie-ID en op basis van de pagina's die u bezoekt. Eventuele verdere gegevensverwerking vindt alleen plaats als u met Google heeft ingestemd dat uw internet- en app-browsergeschiedenis door Google aan uw Google-account wordt gekoppeld en dat informatie uit uw Google-account wordt gebruikt om advertenties die u op internet weergeeft te personaliseren. . Als u in dit geval bij Google bent ingelogd terwijl u onze website bezoekt, gebruikt Google uw gegevens samen met Google Analytics-gegevens om doelgroeplijsten voor cross-device remarketing aan te maken en te definiëren. Hiervoor koppelt Google uw persoonsgegevens tijdelijk aan de gegevens van Google Analytics om doelgroepen te vormen. Als onderdeel van het gebruik van Google Ads Remarketing kunnen ook persoonlijke gegevens naar de servers van Google LLC worden verzonden. kom naar de VS.

Alle hierboven beschreven verwerkingen, in het bijzonder het instellen van cookies om informatie op het gebruikte apparaat te lezen, worden alleen uitgevoerd als u ons hiervoor uw uitdrukkelijke toestemming hebt gegeven in overeenstemming met artikel 6, lid 1, onder a) AVG. Zonder deze toestemming zal er tijdens uw bezoek aan de site geen gebruik worden gemaakt van retargetingtechnologie.

U kunt uw toestemming op elk moment met toekomstige werking intrekken. Om uw herroeping uit te oefenen, dient u deze dienst te deactiveren via de “cookietoestemmingstool” die op de website wordt aangeboden.

Voor gegevensoverdrachten naar de VS heeft de aanbieder zich aangesloten bij het EU-VS-gegevensbeschermingskader (EU-US Data Privacy Framework), dat de naleving van de Europese gegevensbeschermingsniveaus garandeert op basis van een adequaatheidsbesluit van de Europese Commissie.

12.2 Google Marketingplatform

Deze website maakt gebruik van de online marketingtool Google Marketing Platform van de exploitant Google Ireland Limited, Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, D04 E5W5, Ierland ("GMP").

GMP gebruikt cookies om advertenties weer te geven die relevant zijn voor gebruikers, om de rapportage over campagneprestaties te verbeteren of om te voorkomen dat een gebruiker dezelfde advertenties meerdere keren ziet. Google gebruikt een cookie-ID om bij te houden welke advertenties in welke browser worden getoond en kan zo voorkomen dat deze meerdere keren worden weergegeven. Daarnaast kan GMP cookie-ID's gebruiken om zogenaamde conversies vast te leggen die gerelateerd zijn aan advertentieverzoeken. Dit is bijvoorbeeld het geval als een gebruiker een GMP-advertentie ziet en later met dezelfde browser de website van de adverteerder bezoekt en via deze website iets koopt. Volgens Google bevatten GMP-cookies geen persoonlijke informatie.
Door de gebruikte marketingtools maakt uw browser automatisch een directe verbinding met de server van Google.

Wij hebben geen invloed op de omvang en het verdere gebruik van de gegevens die door het gebruik van deze tool door Google worden verzameld en informeren u daarom, op basis van onze kennis, als volgt: Door de integratie van GMP ontvangt Google de informatie dat u toegang heeft gekregen tot de overeenkomstige deel van onze website onze website heeft bezocht of op een advertentie van ons heeft geklikt. Als u bent geregistreerd bij een dienst van Google, kan Google het bezoek aan uw account toewijzen. Ook als u niet bij Google geregistreerd bent of niet ingelogd bent, bestaat de mogelijkheid dat de aanbieder uw IP-adres achterhaalt en opslaat. Als onderdeel van het gebruik van GMP kunnen ook persoonlijke gegevens naar de servers van Google LLC worden verzonden. kom naar de VS.

Alle hierboven beschreven verwerkingen, in het bijzonder het instellen van cookies om informatie op het gebruikte apparaat te lezen, worden alleen uitgevoerd als u ons hiervoor uw uitdrukkelijke toestemming hebt gegeven in overeenstemming met artikel 6, lid 1, onder a) AVG. U kunt uw toestemming op elk moment met toekomstig effect intrekken door deze dienst te deactiveren in de “cookie-toestemmingstool” die op de website wordt aangeboden.

Voor gegevensoverdrachten naar de VS heeft de aanbieder zich aangesloten bij het EU-VS-gegevensbeschermingskader (EU-US Data Privacy Framework), dat de naleving van de Europese gegevensbeschermingsniveaus garandeert op basis van een adequaatheidsbesluit van de Europese Commissie.

De gegevensbeschermingsregels van GMP van Google vindt u hier: https://www.google.de/policies/privacy/

13) Paginafunctionaliteiten

13.1 Youtube

 Deze website maakt gebruik van plug-ins om video's van de volgende provider weer te geven en af ​​te spelen: Google Ireland Limited, Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, D04 E5W5, Ierland

Gegevens kunnen ook worden verzonden naar: Google LLC., VS

Als u een pagina van onze website bezoekt die een dergelijke plug-in bevat, maakt uw browser een directe verbinding met de servers van de aanbieder om de plug-in te laden. Bepaalde informatie, waaronder uw IP-adres, wordt naar de provider verzonden.

Als het afspelen van ingebedde video's via de plug-in wordt gestart, gebruikt de aanbieder ook cookies om informatie over gebruikersgedrag te verzamelen, afspeelstatistieken op te stellen en misbruik te voorkomen.

Als u tijdens uw bezoek aan de site bent ingelogd op een gebruikersaccount bij de aanbieder, worden uw gegevens direct aan uw account toegewezen als u op een video klikt. Als u niet wilt dat deze aan uw account wordt gekoppeld, moet u zich afmelden voordat u op de afspeelknop klikt.

Alle bovengenoemde verwerkingen, in het bijzonder het instellen van cookies om informatie op het gebruikte apparaat uit te lezen, vindt alleen plaats als u ons daarvoor uw uitdrukkelijke toestemming hebt gegeven in overeenstemming met artikel 6 lid 1 letter a AVG. U kunt uw toestemming op elk moment met toekomstig effect intrekken door deze dienst te deactiveren met behulp van de “cookie-toestemmingstool” die op de website wordt aangeboden.

Voor gegevensoverdrachten naar de VS heeft de aanbieder zich aangesloten bij het EU-VS-gegevensbeschermingskader (EU-US Data Privacy Framework), dat de naleving van de Europese gegevensbeschermingsniveaus garandeert op basis van een adequaatheidsbesluit van de Europese Commissie.

13.2 Google Sign-In

Op onze website bieden wij een eenmalige aanmeldingsfunctie aan van de volgende aanbieder: Google Ireland Limited, Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, D04 E5W5, Ierland

Naast het verzenden van gegevens naar de bovengenoemde providerlocatie kunnen gegevens ook worden verzonden naar: Google LLC, VS

Als u een account bij de aanbieder heeft, kunt u deze accountgegevens gebruiken om een ​​gebruikersaccount aan te maken of om u op onze website te registreren.

Wanneer u deze pagina bezoekt, kan deze login-functie worden gebruikt om een ​​directe verbinding tot stand te brengen tussen uw browser en de servers van de aanbieder, zelfs als u geen account bij de aanbieder heeft of niet ingelogd bent. De aanbieder krijgt daarbij de informatie dat u onze site heeft bezocht. De daarbij verzamelde informatie (inclusief uw IP-adres, indien van toepassing) wordt vanuit uw browser rechtstreeks naar de server van de aanbieder verzonden en daar opgeslagen. De gegevens worden echter niet gebruikt om u persoonlijk te identificeren en worden niet met derden gedeeld.

Deze gegevensverwerkingen worden uitgevoerd in overeenstemming met artikel 6 lid 1 letter f AVG op basis van ons legitieme belang bij een gebruiksvriendelijke en interactieve vormgeving van onze online aanwezigheid.

Als u op de registratieknop drukt om u met de gegevens uit uw account bij de aanbieder op onze website te registreren, verzendt de aanbieder alleen de algemene en publiekelijk toegankelijke informatie die in uw account is opgeslagen op basis van uw uitdrukkelijke toestemming in overeenstemming met artikel 6, lid 1. lit. een AVG (gebruikers-ID, naam, adres, e-mailadres, leeftijd en geslacht) aan ons.

Wij bewaren en gebruiken de door de aanbieder doorgegeven gegevens om een ​​gebruikersaccount aan te maken met de benodigde gegevens (titel, voornaam, achternaam, adresgegevens, land, e-mailadres, geboortedatum), op voorwaarde dat u deze aan de aanbieder heeft vrijgegeven . Omgekeerd kunnen wij op basis van uw toestemming gegevens (bijvoorbeeld informatie over uw surf- of koopgedrag) overdragen naar uw account bij de aanbieder.

De verleende toestemming kan op elk moment met toekomstige werking worden ingetrokken.

Voor gegevensoverdrachten naar de VS heeft de aanbieder zich aangesloten bij het EU-VS-gegevensbeschermingskader (EU-US Data Privacy Framework), dat de naleving van de Europese gegevensbeschermingsniveaus garandeert op basis van een adequaatheidsbesluit van de Europese Commissie.

13.3 Inloggen met Amazon

Op onze website bieden wij een eenmalige aanmeldingsfunctie aan van de volgende provider: Amazon EU S.a.r.l., 38 avenue John F. Kennedy, L-1855 Luxemburg

Naast het verzenden van gegevens naar de bovengenoemde providerlocatie kunnen gegevens ook worden verzonden naar: Amazon.com Inc., VS.

Als u een account bij de aanbieder heeft, kunt u deze accountgegevens gebruiken om een ​​gebruikersaccount aan te maken of om u op onze website te registreren.

Wanneer u deze pagina bezoekt, kan deze login-functie worden gebruikt om een ​​directe verbinding tot stand te brengen tussen uw browser en de servers van de aanbieder, zelfs als u geen account bij de aanbieder heeft of niet ingelogd bent. De aanbieder krijgt daarbij de informatie dat u onze site heeft bezocht. De daarbij verzamelde informatie (inclusief uw IP-adres, indien van toepassing) wordt vanuit uw browser rechtstreeks naar de server van de aanbieder verzonden en daar opgeslagen. De gegevens worden echter niet gebruikt om u persoonlijk te identificeren en worden niet met derden gedeeld.

Deze gegevensverwerkingen worden uitgevoerd in overeenstemming met artikel 6 lid 1 letter f AVG op basis van ons legitieme belang bij een gebruiksvriendelijke en interactieve vormgeving van onze online aanwezigheid.

Als u op de registratieknop drukt om u met de gegevens uit uw account bij de aanbieder op onze website te registreren, verzendt de aanbieder alleen de algemene en publiekelijk toegankelijke informatie die in uw account is opgeslagen op basis van uw uitdrukkelijke toestemming in overeenstemming met artikel 6, lid 1. lit. een AVG (gebruikers-ID, naam, adres, e-mailadres, leeftijd en geslacht) aan ons.

Wij bewaren en gebruiken de door de aanbieder doorgegeven gegevens om een ​​gebruikersaccount aan te maken met de benodigde gegevens (titel, voornaam, achternaam, adresgegevens, land, e-mailadres, geboortedatum), op voorwaarde dat u deze aan de aanbieder heeft vrijgegeven . Omgekeerd kunnen wij op basis van uw toestemming gegevens (bijvoorbeeld informatie over uw surf- of koopgedrag) overdragen naar uw account bij de aanbieder.

De verleende toestemming kan op elk moment met toekomstige werking worden ingetrokken.

Voor gegevensoverdrachten naar de VS heeft de aanbieder zich aangesloten bij het EU-VS-gegevensbeschermingskader (EU-US Data Privacy Framework), dat de naleving van de Europese gegevensbeschermingsniveaus garandeert op basis van een adequaatheidsbesluit van de Europese Commissie.

13.4 Google Klantenreviews (voorheen Google Certified Dealer Program)

Wij werken samen met Google als onderdeel van het Google Klantenreviews-programma. De aanbieder is Google Ireland Limited, Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, D04 E5W5, Ierland (“Google”). Dit programma geeft ons de mogelijkheid om klantbeoordelingen van gebruikers van onze website te verzamelen. Nadat u een aankoop op onze website heeft gedaan, wordt u gevraagd of u wilt deelnemen aan een e-mailenquête van Google.

Als u uw toestemming geeft in overeenstemming met artikel 6, lid 1, letter a AVG, geven wij uw e-mailadres door aan Google. U ontvangt een e-mail van Google Klantenreviews waarin u wordt gevraagd uw aankoopervaring op onze website te beoordelen. De recensie die u achterlaat, wordt vervolgens samengevoegd met onze andere recensies en weergegeven in ons Google Klantenreviews-logo en in ons Merchant Center-dashboard. Uw beoordeling wordt ook gebruikt voor Google-verkopersbeoordelingen. Als onderdeel van het gebruik van Google-klantrecensies kunnen ook persoonlijke gegevens naar de servers van Google LLC worden verzonden. kom naar de VS.

U kunt uw toestemming te allen tijde intrekken door een bericht te sturen naar de verantwoordelijke voor de gegevensverwerking of naar Google.

Voor gegevensoverdrachten naar de VS heeft de aanbieder zich aangesloten bij het EU-VS-gegevensbeschermingskader (EU-US Data Privacy Framework), dat de naleving van de Europese gegevensbeschermingsniveaus garandeert op basis van een adequaatheidsbesluit van de Europese Commissie.

14) Gereedschappen en anderen

Judge.me

Om klantbeoordelingen te verifiëren en te publiceren, maken wij gebruik van de diensten van de volgende aanbieder: Judge.me LLC, PO Box 7403, Jackson, Wyoming 83002, VS.

Als u op onze website een recensie plaatst, worden uw voor- en laatste adres, uw e-mailadres, besteldatum en -nummer, evenals uw naam en internationale referenties (GTIN/ISDNF) verzameld, naar de aanbieder verzonden en daar geëvalueerd om de legitimiteit van een klantbeoordeling bepalen om over een specifieke bestelling te beslissen. Deze verwerking wordt uitgevoerd in overeenstemming met artikel 6 lid 1 letter f van de AVG op basis van ons legitieme belang bij het waarborgen van de authenticiteit van klantbeoordelingen door het waarborgen van transactiegerelateerdheid en het voorkomen van misbruik van beoordelingen. Zodra de evaluatie en goedkeuring zijn afgerond, worden de gegevens door de aanbieder verwijderd.

Voor de overdracht van gegevens naar de VS vertrouwt de aanbieder op standaardcontractbepalingen van de Europese Commissie, die bedoeld zijn om de naleving van de Europese gegevensbeschermingsniveaus te garanderen.

15) Rechten van de betrokkene

15.1 De toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming verleent u de volgende rechten van betrokkenen (recht op informatie en recht op tussenkomst) jegens de persoon die verantwoordelijk is voor de verwerking van uw persoonlijke gegevens, waarbij wordt verwezen naar de wettelijke basis die voor de betreffende uitoefening wordt vermeld vereisten:

 • Recht op informatie overeenkomstig artikel 15 AVG;
 • Recht op rectificatie overeenkomstig artikel 16 AVG;
 • Recht op verwijdering overeenkomstig artikel 17 AVG;
 • Recht op beperking van de verwerking in overeenstemming met artikel 18 AVG;
 • Recht op informatie overeenkomstig artikel 19 AVG;
 • Recht op gegevensportabiliteit in overeenstemming met artikel 20 AVG;
 • Recht om verleende toestemming in te trekken overeenkomstig artikel 7, lid 3 AVG;
 • Recht om te klagen in overeenstemming met artikel 77 AVG.

15.2 RECHT VAN BEZWAAR

ALS WIJ UW PERSOONLIJKE GEGEVENS VERWERKEN ALS ONDERDEEL VAN EEN BELANGENEVENWICHT OP BASIS VAN ONS OVERWELDIGENDE LEGITIEME BELANG, HEBT U TE ALLEN TIJDE HET RECHT OM BEZWAAR TE MAKEN TEGEN DEZE VERWERKING MET WERKING VOOR DE TOEKOMST OM REDENEN DIE VOORTVLOEIEN UIT UW SPECIFIEKE SITUATIE.

ALS U UW RECHT VAN BEZWAAR GEBRUIKT, STOPPEN WIJ MET DE VERWERKING VAN DE BETROKKEN GEGEVENS. VERDERE VERWERKING WORDT ECHTER VOORBEHOUDEN INDIEN WIJ COMPLEXE REDENEN VOOR DE VERWERKING KUNNEN AANBIEDEN DIE BESCHERMING WAARDEREN, DIE BOVENDIEN UW BELANGEN, GRONDRECHTEN EN FUNDAMENTELE VRIJHEDEN BOVEN, OF INDIEN DE VERWERKING DIENST HEEFT VOOR DE BEWEGING, UITOEFENING OF VERDEDIGING VAN JURIDISCHE CLAIMS.

INDIEN UW PERSOONLIJKE GEGEVENS DOOR ONS WORDEN VERWERKT VOOR DIRECTE RECLAME, HEBT U HET RECHT OM TE ALLEN TIJDE BEZWAAR TE MAKEN TEGEN DE VERWERKING VAN PERSOONLIJKE GEGEVENS DIE U BETREKKEN, VOOR HET DOEL VAN DERGELIJKE RECLAME. U KUNT UW OPT-OUT UITOEFENEN ZOALS HIERBOVEN BESCHREVEN.

ALS U UW RECHT VAN BEZWAAR GEBRUIKT, ZULLEN WIJ STOPPEN MET DE VERWERKING VAN DE BETROKKEN GEGEVENS VOOR DIRECTE RECLAMEDOELEINDEN.

16) Duur van opslag van persoonsgegevens

De duur van de opslag van persoonsgegevens wordt bepaald op basis van de respectieve rechtsgrondslag, het doel van de verwerking en – indien relevant – bovendien op basis van de respectieve wettelijke bewaartermijn (bijvoorbeeld commerciële en fiscale bewaartermijnen).

Bij de verwerking van persoonsgegevens op basis van uitdrukkelijke toestemming overeenkomstig artikel 6, lid 1, onder a AVG, worden de betreffende gegevens bewaard totdat u uw toestemming intrekt.

Als er wettelijke bewaartermijnen bestaan ​​voor gegevens die worden verwerkt in het kader van wettelijke of transactieachtige verplichtingen op basis van artikel 6, lid 1, lit en/of wij geen legitiem belang hebben bij verdere opslag.

Bij de verwerking van persoonsgegevens op grond van artikel 6 lid 1 letter f AVG worden deze gegevens bewaard totdat u uw recht van bezwaar uitoefent overeenkomstig artikel 21 lid 1 AVG, tenzij wij hiervoor dwingende legitieme redenen kunnen aanvoeren aantonen dat de verwerking zwaarder weegt dan uw belangen, rechten en vrijheden, of de verwerking dient om juridische claims te doen gelden, uit te oefenen of te verdedigen.

Bij de verwerking van persoonsgegevens met het oog op directe reclame op basis van artikel 6 lid 1 letter f AVG worden deze gegevens bewaard totdat u uw recht van bezwaar uitoefent overeenkomstig artikel 21 lid 2 AVG.

Tenzij anders vermeld in de overige informatie in deze verklaring over specifieke verwerkingssituaties, worden opgeslagen persoonsgegevens verwijderd wanneer ze niet langer nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze zijn verzameld of anderszins verwerkt.