Velvet Trading GmbH
Markircher Str. 12a
D-68229 Mannheim
Duitsland (Deutschland)

Tel.: +49 (0621 - 121 814 68
E-Mail: kundenservice@floordirekt.nl

Registergerecht: kantongerecht Mannheim
Registratienummer: HRB 724635

Gedelegeerd bestuurder: Hubert Eisenach, Devrim Catak

Identificatienummer voor de omzetbelasting overeenkomstig § 27a UStG: DE 306281154

Verantwoordelijk voor de inhoud: Hubert Eisenach (adres zie hierboven)

Verantwoordelijke persoon in de zin van § 18 lid 2 MStV:
Hubert Eisenach en Devrim Catak, Markircher Str. 12a, 68229 Mannheim, Duitsland

Bevoegde toezichthoudende instantie voor het aanbieden van audiovisuele mediadiensten: Landesanstalt für Kommunikation Baden-Württemberg (LFK), Reinsburgstraße 27, 70178 Stuttgart, website: http://www.lfk.de/

Platform van de Europese Commissie voor online geschillenbeslechting: https://ec.europa.eu/odr

Wij zijn niet verplicht en ook niet bereid om deel te nemen aan een geschillenbeslechtingsprocedure voor een consumentenarbitragecommissie.

 

Stand: 27.10.2023, 12:59:01 Uhr